Metadata

Xyliphius barbatus

Alonso de Arámburu and Arámburu 1962

ORDERSUB-ORDERFAMILY
SiluriformesSiluroideiAspredinidae

Synonyms

Xyliphius lombarderoi  Risso and Risso 1964

Country

Orinoco and Amazon Rivers: Freshwater

Conservation Status

Key References

None.